YAPI TESİSİ VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİNDE SON YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE HUKUKA AYKIRI YÖNLERİ

YAPI TESİSİ VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİNDE SON YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE HUKUKA AYKIRI YÖNLERİ            Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 Sayılı K.H.K.nin 2 nci maddesinin (i) bendi “Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve kuruluşların iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleritaşıyan müteahitlere belge vermek ve gizli …

YAPI TESİSİ VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİNDE SON YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE HUKUKA AYKIRI YÖNLERİ Read More »