Şirketimiz Hakkında
 
 
 
 

            BAŞAR BİLGİ BANKASI 1975'li yıllardan itibaren bilgi ve belge toplamaya başlamış ve 15 Ağustos 1995 yılında Mahmut BAŞAR ve Ayla BAŞAR tarafından Başar Mevzuat ve Bilgi Araştırma Merkezi Ltd. Şti. Esat Caddesi 35/2 Küçükesat/ANKARA adresinde faaliyete geçmiştir.. 

          BAŞAR BİLGİ BANKASI Osmanlı imparatorluğu döneminden (1876) günümüze gelen tüm Mali ve Hukuki Mevzuatı İnternet üzerinde elektronik ortamda yayınlanmaya başlamış olup bu proje şirketin esas amacını oluşturmaktadır. 

          Bunun yanısıra ; 

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Milletlerarası Anlaşma ve Sözleşmeler, İdari Genelgeler, Tebliğler,Yargı organlarınca verilen konuya ilişkin kararlar, yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte olayların vukuunda uygulanan mevzuat hükümleri, mevzuatları içeren periyodik yayınlar ve kaynak eserler ile mevzuat yorumları satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
  • Teknik, ekonomik, siyasal, bilimsel, sanatsal, kültürel, moda, sağlık, turizm ve benzeri konularda sempozyumlar ve konferanslar düzenlemek ve düzenlettirmek, konu ile ilgili kitap, dergi, broşür, katalog yayınlamak, yayınevleri kurmak, yayınlanmış ve yayınlanacak eserleri satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
  • Bilgi bankası kurmak, kurulu bilgi bankasını devralmak, devretmek, Bilgi bankasındaki bilgileri abone sistemi ile veya münferit satmak,
  • f) Şirketçe yapılan bilimsel buluşların patentlerini almak, satmak,
  • h) Özel kütüphane kurmak, bu kütüphanedeki kitapları müşterilerin okumalarına sunmak.
          Faaliyet konularıyla iştigal etmektedir. 

          ŞİRKETİN ÜNVANI    : BAŞAR MEVZUAT VE BİLGİ ARAŞTIRMA MERKEZİ LTD. ŞTİ. 

          ADRES                     : Yukarıdudullu Mah. Tavukçuyolu Cad. No: 269/7 34775, Ümraniye / İstanbul

         
TELEFON                  : 0 216 420 19 20

          FAX                          : 0 216 420 30 66

          VERGİ DAİRESİ        : CUMHURİYET 

          VERGİ NUMARASI    : 145 003 79 62 

          TİCARET SİCİL NO   : 112634