BÜTÇE MEVZUATI
BÜTÇE MEVZUATI

5567 2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU
5566 2005 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU
5565 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
5449 KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5439 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
5438 2004 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU
5437 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
5339 2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN
5276 2003 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU
5277 2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
5278 2003 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU
5279 2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
5280 2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
5030 2002 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
5029 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
5028 2002 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU
4833 2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4727 2000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU
5027 2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4729 2000 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
4728 2002 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
4726 2002 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4614 1999 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
4613 2001 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
4612 1999 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU
4611 2001 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4494 2000 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4396 1997 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU
4395 KATMA BÜTÇELİ 1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
4394 1997 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU
4393 1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
3406 TAHSİL EDİLMEYEN HAZİNE ALACAKLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA KANUN
3405 1988 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KARŞILAYINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASI VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
0325 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
1216 1969 KALKINMA İSTİKTAZI HAKKINDA KANUN
1100 1968 KALKINMA İSTİKTAZI HAKKINDA KANUN
0992 1967 KALKINMA İSTİKTAZI HAKKINDA KANUN
0818 1966 KALKINMA İSTİKTAZI HAKKINDA KANUN
0717 1965 KALKINMA İSTİKTAZI HAKKINDA KANUN
BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR