Askeri ve Emniyet Mevzuatı
ASKERİ VE EMNİYET MEVZUATI
5564 KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN
5460 TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5431 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5425 MÜŞTEREK TAARRUZ UÇAĞI SİSTEM GELİŞTİRME VE GÖSTERİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT MUHTIRASI VE BUNA İLİŞKİN TAMAMLAYICI ANLAŞMA,MALÎ YÖNETİM USULLERİ DOKÜMANI VE EK MEKTUPLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5412 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5329 ASKERÎ CEZA KANUNU İLE DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5202 SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU
5201 HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLÂH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA KANUN
5191 SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5143 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN
4752 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
4678 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
4652 POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
3682 ADLİ SİCİL KANUNU
1402 SIKIYÖNETİM KANUNU
3269 UZMAN ERBAŞ KANUNU
3563 HARP AKADEMİLERİ KANUNU
3466 UZMAN JANDARMA KANUNU
3480 MALÛLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNDE SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
2937 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
2528 ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN
1602 ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU
1600 ASKERİ YARGITAY KANUNU
0926 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
0477 DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUN
0269 TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
0169 SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
0178 ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN
4109 ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN
2559 POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU
1111 ASKERLİK MÜKELLEFİYETİ KANUNU
0711 NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN
2495 BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR